סביוני שהם, מחיר למשתכן - בניין 1​

תוכנית העמדה​ סכמטית >

הערות ומקרא >

קומת מגרש וחניות >

ח​ניון >

קומת ​גג >

לחצו על הקומה או דגם הדירה להצגת התוכנית המלאה:


דירה קומה ( תוכנית 1:100)מספר חדרים​דגם הדירה​תוכנית דירה לאחר היתר
​1
קומה 0
 
​55A​G​*5A​G​*
​2
​5​5AG​​​5AG
​3​4​4BG4BG
​4

קומה 1​​​​ ​ ​ ​
​55A25A2
​5​5​5A25A2
​6​33A13A1
​7​3​3A23A2
​8​​​

קומה 2
​5​5A15A1
​9​5​5A15A1
​10​33A13A1
​11​33A13A1
​12​​​ 

קומה 3
​4​4A24A2
​13​44A24A2
​14​33A13A1
​15​33A13A1
16​​

קומה 4
​44A14A1
​17​44A14A1
​18​33A13A1
​19​33A13A1
​20​​
קומה 5
​44A14A1
​21​44A14A1​​
​22​55C*​5C*
​23​ ​
קומה 6
​5​5D*​5D*
​24​5​5D*​5D*

*דירות שוק חופשי, ט.ל.ח