​​זימון לאסיפה כללית

​כאן תוכלו למצוא את כל המידע אודות הזימונים לאסיפה כללית של אפריקה ישראל מגורים.


​תאריך​​

​​זימון לאסיפה

​15.03.2022
הודעה בדבר​ כינוס אסיפה מיו​חדת בתאריך 26.4.2022