​​זימון לאסיפה כללית

​כאן תוכלו למצוא את כל המידע אודות הזימונים לאסיפה כללית של אפריקה ישראל מגורים.


​תאריך​​

​​זימון לאסיפה

​29.8.2023
הודעה בדבר זימון אסיפה מיוחדת בתאריך 10.10.2023​​