​​זימון לאסיפה כללית

​כאן תוכלו למצוא את כל המידע אודות הזימונים לאסיפה כללית של אפריקה ישראל מגורים.


​תאריך​​

​​זימון לאסיפה

​22.09.2022
הודעה בדבר​ כינוס אסיפה מיו​חדת בתאריך 30.10.2022