סביוני גליל ים, הרצליה - ​​בניין 41 - תוכניות עדכניות

תוכנית העמדה סכמטית >

הערות ומקרא >

העמדה מתחם ד' >

קומת חניון 2- >

קומת חניון 1- >

קומת מחסנים >

קומת גג >

לחצו על הקומה או דגם ​הדירה להצגת התוכנית המלאה:

דירה​​קומה (​תוכנית 1:100)​מספר חדרים​דגם הדירה​תוכנית דירה עם פוליגוןתכניות דירה מעודכנות עם פוליגון המסמן את השינויים לפני ואחרי היתר הבנייה** 
​1​​

קו​מה 0
​44​E-G​​4E-G-POLY4E-G-N​EW
​2​44C-G​​​4C-G-POLY
​3​4​4C-G*
​4​​4​4E-G*
​5

קומה 1
​44F4F-POLY
​6​44C4C-POLY​4C-NEW
​7​44C4C-POLY
​8​44F​4F-POLY4F-NEW
​9


קומה 2
​44F4F-POLY
​10​44C4C-POLY4C-NEW
​11​44C4C-POLY
​12​4​​4F4F-POLY4F-NEW
​13​33C3C-POLY3C-NEW
​14


קומה 3
​44F4F-POLY
​15​44C4C-PO​LY4C-NEW
​16​44C4C-POLY
​17​4​4F4F-POLY4F-NEW
​18​33C​3C-POLY
​19


קומה 4
​44F4F-POLY
​20​44C4C-POLY4C-NEW
​21​44C4C-POLY
​22​44F4F-POLY4F-NEW
​23​33C3C-POLY
​24


קומה 5
​44F4F-POLY
​25​44C4C-POLY4C-NEW
​26​44C4C-POLY
​27​4​4F4F-POLY4F-NEW
​​28​3​​3C3C-POLY
​29


קומה 6
​44F4F-POLY
​30​44C4C-POLY4C-NEW
​31​44C4C-POLY
​32​44F4F-POLY4F-NEW
​33​33C​3C-POLY
​34


קומה 7
​44F4F-POLY
​35​​44C4C-POLY4C-NEW
​36​44C4C-POLY
​37​44F4F-POLY4F-NEW
​38​33C3C-POLY
​39

קומה 8
​4​4MF1*
​40​44C4C-POLY4C-NEW
​41​44C4C-POLY
​42​4​​4MF1*
​43
קומה 9​
​5​5PF1*
​44​5​5PF1*

​​*דירות שוק חופשי, ט.ל.ח​

​**טיפוס הדירה וסימון השטח תואם גם לדירות מבט ראי