תכניות עדכניות - ​סביוני גליל ים, הרצליה - ​​בניין 52

תוכנית העמדה סכמטית >

הערות ומקרא >

העמדה מתחם ה >

קומת חניון 2- >

קומת חניון 1- >

קומת מחסנים >

קומת גג >​

לחצו על הקומה או דגם ​הדירה להצגת התוכנית המלאה:


​די​רה​קומה (תוכנית 1:100)​מספר חדרים​דגם הדירה​תוכניות דירה עם פוליגוןתכניות דירה מעודכנות עם פוליגון המסמן את השינויים לפני ואחרי היתר הבנייה**
1

ק​ומה 0
44C-G4C-G-POLY
24*4C-G
35*5A-G
433A-G3A-G-POLY
5

קומה 1
44C4C-POLY
655A5A-POLY5A-NEW
733A3A-POLY3A-NEW
844C4C-POLY4C-NEW
9


קומה 2
44C4C-POLY
1055A5A-POLY5A-NEW
1133A3A-POLY3A-NEW
1244A4A-POLY
1344C4C-POLY4C-NEW
14


קומה 3
44C4C-POLY
1555A5A-POLY5A-NEW
1633A3A-POLY3A-NEW
1744A4A-POLY
1844C4C-POLY4C-NEW
19


קומה 4
44C4C-POLY
2055A5A-POLY5A-NEW
2133A3A-POLY3A-NEW
2244A4A-POLY
2344C4C-POLY4C-NEW
24


קומה 5
44C4C-POLY
2555A5A-POLY5A-NEW
2633A3A-POLY3A-NEW
2744A4A-POLY
2844C4C-POLY4C-NEW
29


קומה 6
4​4C4C-POLY
3055A5A-POLY5A-NEW
3133A3A-POLY3A-NEW
3244A4A-POLY
3344C4C-POLY4C-NEW
34


קומה 7​
44C4C-POLY
3555A5A-POLY5A-NEW
3633A3A-POLY3A-NEW
3744A4A-POLY
3844C4C-POLY4C-NEW
39

קומה 8
44C4C-POLY
404*4MB2
414*4MB1
4244C​4C-POLY4C-NEW
43
קו​מה 9​
5*5PB1
445*5PB2

*דירות שוק חופשי​, ט.ל.ח

​**טיפוס הדירה וסימון השטח תואם גם לדירות מבט ראי