תכניות עדכניות - סביוני גליל ים, הרצליה - ​​בניין 47

תוכנית העמדה סכמטית >

הערות ומקרא >

העמדה מתחם ד' >

קומת חניון 2- >

קומת חניון 1- >

קומת מחסנים >

קומת גג >

לחצו על הקומה או דגם ​הדירה להצגת התוכנית המלאה:


​דיר​ה​קומה (​תוכנית 1:100)​מספר חדרים​דגם הדירה​תוכניות דירה עם פוליגוןתכניות דירה מעודכנות עם פוליגון המסמן את השינויים לפני ואחרי היתר הבנייה** 
1

קומה ​0
44A-G4A-G-POLY
244C-G4C-G-POLY
34*4C-G
45*5A-G
5

קומה 1
44C4C-POLY
655A5A-POLY5A-NEW
744A4A-POLY
844C4C-POLY4C-NEW​​
9


קומה 2
44C4C-POLY
1055A5A-POLY5A-NEW
1133A3A-POLY3A-NEW
1244A4A-POLY
1344C4C-POLY4C-NEW
14


קומה 3
44C4C-POLY
1555A5A-POLY5A-NEW
1633A3A-POLY3A-NEW
1744A4A-POLY
1844C4C-POLY4C-NEW
19


קומה 4
44C4C-POLY
2055A5A-POLY5A-NEW
2133A3A-POLY3A-NEW
2244A4A-POLY
2344C4C-POLY4C-NEW
24


קומה 5
44C4C-POLY
2555A5A-POLY5A-NEW
2633A3A-POLY3A-NEW
2744A4A-POLY
2844C4C-POLY4C-NEW
29


קומה 6
44C4C-POLY
3055A5A-POLY5A-NEW
3133A3A-POLY3A-NEW
3244A4A-POLY
3344C4C-POLY4C-NEW
34


קומה 7
44C4C-POLY
3555A5A-POLY5A-NEW
3633A3A-POLY3A-NEW​​
3744A4A-POLY
3844C4C-POLY4C-NEW
39

קומה 8
44C4C-POLY
404*4MB2
414*4MB1
4244C4C-POLY4C-NEW
43
קומה 9​
5*5PB1
445*5PB2

​​​​​*דירות שוק חופשי, ט.ל.ח

**טיפוס הדירה וסימון השטח תואם גם לדירות מבט ראי