תכניות עדכ​ניות - סביוני גליל ים, הרצליה - ​​​​​בניין 48​​

תוכנית העמדה סכמטית >

הערות ומקרא >

העמדה מת​​חם ד' >

קומת חניון 2- >

קומת חניון 1- >

קומת מחסנים >

קומת גג >

לחצו על הקומה או דגם ​הדירה להצגת התוכנית המלאה:

​די​רה​קומה (תוכ​נית 1:100)​​מספר חדרים​דגם הדירה​תוכניות דירה עם פוליגוןתכניות דירה מעודכנות עם פוליגון המסמן את השינויים לפני ואחרי היתר הבנייה** 
1


44E-G4E-G-POLY
244C-G​4C-G-POLY
344C-G4C-G-POLY
444E-G4E-G-POLY
5

קומה 1
44F4F-POLY
644C4C-POLY​4C-NEW
744C4C-POLY
844F4F-POLY4F-NEW
9


קומה 2​
44F4F-POLY
1044C4C-POLY4C-NEW
1144C4C-POLY
1244F4F-POLY4F-NEW
1333C3C-POLY3C-N​EW
14


קומה 3
44F4F-POLY
1544C4C-POLY4C-NEW
1644C4C-POLY
1744F4F-POLY4F-NEW
1833C3C-POLY
19


44F4F-POLY
2044C4C-POLY4C-NEW
2144C4C-POLY
2244F4F-POLY4F-NEW
2333C3C-POLY
24


קומה 5
44F4F-POLY
2544C4C-POLY4C-NEW
2644C4C-POLY
2744F4F-POLY4F-NEW
2833C3C-POLY
29


קומה 6
44F4F-POLY
3044C4C-POLY4C-NEW
3144C4C-POLY
3244F4F-POLY4F-NEW
3333C3C-POLY
34


קומה 7
44F4F-POLY
3544C4C-POLY4C-NEW
3644C4C-POLY
3744F4F-POLY4F-NEW
3833C3C-POLY​​
39

קומה 8
4*4MF1
4044C4C-POLY4C-NEW
4144C4C-POLY
424*4MF1
43
קומ​ה 9
5*5PF1
44​5*5PF1

*דירות שוק חופשי, ט.ל.ח​

**טיפוס הדירה וסימון השטח תואם גם לדירות מבט ראי