תכניות עדכניות - ​סביוני גליל ים, הרצליה - בניין 46

תוכנית העמדה סכמטית >

הערות ומקרא >

העמדה מתחם ד' >

קומת חניון 2- >

קומת חניון 1- >

קומת מחסנים >

קומת גג >​

לחצו על הקומה או דגם ​הדירה להצגת התוכנית המלאה:


​דיר​ה​קומה (תוכנית 1:100)​​מספר חדרים​דגם הדירה​תוכנית דירה עם פוליגוןתכניות דירה מעודכנות עם פוליגון המסמן את השינויים לפני ואחרי היתר הבנייה**
1

קו​מה 0
33A-G3A-G-POLY
25*5A-G
34*4C-G
44*4C-G
5

קומה 1
44C4C-POLY
633A3A-POLY
755A5A-POLY
844C4C-POLY4C-NEW
9


קומה 2
44C4C-POLY
1044​A4A-POLY4A-NEW
1133A3A-POLY
1255A5A-POLY
1344C4C-POLY4C-NEW
14


קומה 3
44C4C-POLY
1544A4A-POLY4A-NEW
1633A3A-POLY
175*5A
1844C4C-POLY4C-NEW
19


קומה 4
44C4C-POLY
2044A4A-POLY4A-NEW
2133A3A-POLY
225*5A
2344C4C-POLY4C-NEW
24


קומה 5
44C4C-POLY
2544A4A-POLY4A-NEW
2633A3A-POLY
275*5A
2844C4C-POLY4C-NEW
29


קומה 6​
44C4C-POLY
3044A4A-POLY4A-NEW
3133A3A-POLY
325*5A
3344C4C-POLY4C-NEW
34


קומה 7
44C4C-POLY
3544A4A-POLY4A-NEW
3633A3A-POLY
375*5A
3844C4C-POLY4C-NEW
39

קומה 8
4*4C
404*4MB1
414*4MB2
424*4C
43
קומ​ה 9​
5*5PB2
445*5PB1​

*דירות שוק חופשי​​, ט.ל.ח

**טיפוס הדירה וסימון השטח תואם גם לדירות מבט ראי​​