מתחמי הסביונים ראשון לציון​​
מחיר למשתכן - בניין 51​
לחצו על הקומה או על תוכנית הדירה להצגת ​התוכנית המלאה:


​מספר דירה ​​קומה (תוכנית 1:100)​תוכנית קומה לאחר היתר
​מספר חדרים​ ​תוכנית הדירה​תוכנית דירה לאחר היתר
​1
קומה 1​​​

קומה 1
​55A2​5A2
​2​5 5A4
5A4
​3​3 ​​3A1​3A1
​4

קומה 2​​​ ​ ​ ​


קומה 2
​55A25A2
​5​55A25A2
​6​5 ​5A4​​5A4
​7​3 ​3A13A1
​8

קומה 3​​​ ​ ​ ​


קומה 3
​5 ​5A2​5A2
​9​5 ​5A​25A2
​10​5 ​5A4​5A4
​11​3 ​3A13A1
​12

קומה 4​​​​ ​ ​ ​


קומה 4
​55A25A2
​13​5 ​5A25A2
​14​55A4​5A4
​15​33A1​3A1
​16

קומה 5 ​ ​ ​


קומה 5
​55A25A2
​17​5 ​5A2​5A2
​18​5 ​5A4​5A4
​19​3 ​3A13A1
​20

קומה 6​​​ ​ ​ ​


קומה 6
​55A2​5A2
​21​55A25A2
​22​5 ​5A45A4
​23​3 3A13A1
​24

קומה 7​​​ ​ ​ ​


קומה 7
​55A25A2
​25​5 ​5A25A2
​26​5 5A45A4
​27​33A1​3A1
​28

קומה 8 ​ ​ ​


קומה 8
​55A2​5A2
​29​55A2​5A2
​30​5 ​5A45A4
​31​33A1​3A1
​32

קומה 9​​​ ​ ​ ​


קומה 9
​5​5A2*
​33​5​5A2*
​34​5​5A4*
​35​33A1​3A1
​36
​​
קומה 10 ​ ​​​ ​ ​


קומה 10
​5​5A2M*
​37​5​5A2M*
​38​5​5A4*
​39​33A13A1
​40

קומה 11​​​ ​ ​ ​


קומה 11
​5​5A2M*
​41​5​5A2M*
​42​5​5A4M*
​43​3 ​3A1​M​3A1M
​44

קומה 12​​​ ​ ​


קומה 12
​5​MPH2*
​45​5​MPH4*
​46​3​3A1M*
​47
קומה 13​​ ​

קומה 13
​5​PH5*
48​​5​PH4​*

*דירות שוק חופשי, ט.ל.ח

​​​