תוכניות עדכניות - סביוני גליל ים, הרצליה - בניין 43


תוכנית העמדה סכמטית >

הערות ומקרא >

העמדה מתחם ד' >

קומת​ חניון 2- >

קומת ​חניון 1- >

קומת מ​חסנים >

קומת גג >​

לחצו על הקומה או דגם ​הדירה להצגת התוכנית המלאה:​​


​דירה

​ק​ומה (תוכנית 1:100)

​מספר חדרים

​​דגם

​תוכנית דירה עם פוליגוןתכניות דירה מעודכנות עם פוליגון המסמן את השינויים לפני ואחרי היתר הבנייה** 
1

5*5A-G
24*4C-G
344C-G4C-G-POLY​​
444A-G4AG-POLY​
5

קומה 1​
44C4C-POLY
644A4A-POLY4A-NEW
755A5A-POLY
844C4C-POLY4C-NEW
9


קומה 2
44C4C-POLY
1044A4A-POLY4A-NEW
1133​A3A-POLY
1255A5A-POLY
1344C4C-POLY4C-NEW
14


44C4C-POLY
1544A4A-POLY4A-NEW
1633A3A-POLY
1755A5A-POLY
1844C4C-POLY4C-NEW
19


קומה 4
44C4C-POLY
2044A4A-POLY4A-NEW
2133A3A-POLY
2255A5A-POLY
2344C4C-POLY4C-NEW
24


קומה 5
44C4C-POLY
2544A4A-POLY4A-NEW
2633A3A-POLY
2755A5A-POLY
2844C4C-POLY4C-NEW
29


קומה 6
44C4C-POLY
3044A4A-POLY4A-NEW
3133A3A-POLY
3255A5A-POLY
3344C4C-POLY4C-NEW
34


קומה 7
44C4C-POLY
3544A4A-POLY4A-NEW
36​33A3A-POLY
3755A5A-POLY
3844C4C-POLY4C-NEW
39

קומה 8
44C4C-POLY
404*4MB1
414*4MB2
4244C4C-POLY4C-NEW
43
קומה 9​
5*5PB2
445*5PB1

*דירות שוק חופשי​​​, ט.ל.ח

**טיפוס הדירה וסימון השטח תואם גם לדירות מבט ראי​​​