תכניות עדכניות - ​סביוני גליל ים, הרצליה - ​​בניין 53

תוכנית העמדה סכמטית >

הערות ומקרא >

העמדה מתחם ה >

קומת חני​ון 2- >

קומת חניון 1- >

קומת מחסני​ם >

קומת גג >​

לחצו על הקומה או דגם ​הדירה להצגת התוכנית המלאה:


דירה​קומה (תוכנית 1:100)​​מספר חדרים​דגם הדירה​תוכניות דירה עם פוליגוןתכניות דירה מעודכנות עם פוליגון המסמן את השינויים לפני ואחרי היתר הבנייה** 
1

קומ​ה 0
5*5A-G
24*4C-G
344C-G4C-G-POLY
444A-G​​4A-G-POLY
5

קומה 1
44C4C-POLY
644A4A-POLY4A-NEW
755A5A-POLY
844C4C-POLY4C-NEW
9


קומה 2
44C4C-POLY
1044A4A-POLY4A-NEW
1133A3A-POLY
1255A5A-POLY
1344C4C-POLY4C-NEW
14


קומה 3
44C4C-POLY
1544A4A-POLY4A-NEW
1633A3A-POLY
1755A5A-POLY
1844C4C-POLY4C-NEW
19


קומה 4
44C4C-POLY
2044A4A-POLY4A-NEW
2133A3A-POLY
2255A5A-POLY
2344C4C-POLY4C-NEW
24


קומה 5
44C4C-POLY
2544A4A-POLY4A-NEW
2633A3A-POLY
2755A5A-POLY
2844C4C-POLY4C-NEW
29


קומה 6
44C4C-POLY
3044A4A-POLY4A-NEW
3133A3A-POLY
3255A5A-POLY
3344C4C-POLY4C-NEW
34


קומה 7
44C4C-POLY
3544A4A-POLY4A-NEW
3633A​​3A-POLY
3755A5A-POLY
3844C4C-POLY4C-NEW
39

קומה 8
44C4C-POLY
404*4MB1
414*4MB2
4244C4C-POLY4C-NEW
43
ק​ומה 9
5*5PB2
445*5PB1


​*דירות שוק חופשי, ט.ל.ח​​

**טיפוס הדירה וסימון השטח תואם גם לדירות מבט ראי