מתחמי הסביונים ראשון לציון
מחיר למשתכן - בניין 92​
לחצו על הקומה או על תוכנית הדירה להצגת ​התוכנית המלאה:

מספר דירה ​קומה (תוכנית 1:100)​תוכנית קומה אחרי היתר
​מספר חדרים ​תוכנית הדירה​תוכנית דירה אחרי היתר
​1​​ ​ ​
קומת קרקע

קומת קרקע
​5​5CG*
​2​5​5A1G*
​3​33AG​3AG
​4​​​ ​ ​ ​

קומה 1


קומה 1
​55A​5A
​5​55A5A
​6​55A1​5A1
​7​33​A3A
​8​​​ ​ ​ ​

קומה 2


קומה 2
​5 ​5A5A
​9​55A5A
​10​55A1​5A1
​11​3 ​3A3A
​12​​​ ​ ​ ​

קומה 3


קומה 3
​55A5A
​13​55A5A
​14​55A1​5A1
​15​33A3A
​16​​​ ​ ​ ​

קומה 4


קומה 4
​55A5A
​17​5 5A5A
​18​5 ​5A1​5A1
​19​3 ​3A3A
​20​​​ ​ ​ ​

קומה 5


קומה 5
​55A5A
​21​5 ​5A5A
​22​5 ​5A1​5A1
​23​33A3A
​24​​​ ​ ​ ​

קומה 6


קומה 6
​55A5A
​25​5 ​5A5A
​26​55A1​5A1
​27​3 ​3A3A
​28​​​ ​ ​ ​

קומה 7


קומה 7
​5​5A*
​29​5​5A*
​30​5​5A1*
​31​33A3A
​32​​​​ ​ ​ ​

קומה 8


קומה 8
​5​5AM*
​33​5​5AM*
​34​5​5A1M*
​35​33AM3AM
​36​​ ​ ​

קומ​ה 9


קומה 9
​5​PH2*
​37​5​PH3*
​38​3​3AM*

*דירות שוק חופשי, ט.ל.ח