​​סביוני גליל ים, הרצליה - מחיר למשתכן


לפני​כם פירוט של הבניינים בשני המתחמים של פרויקט סביוני גליל ים. לחצו על הבניין המבוקש להצגה של מבחר הדירות בכל בניין:

מתחם ד​​​

מתחם ה​

בניין 41​בניין 45​​בניין 51בניין 55
בניין 42בניין 46​​בניין 52​​​​בניין 56
בניין 43​בניין 47​בניין 53​בניין 57
בניין 44​​בניין 48
​בניין 54
תוכנית העמדה מתחם דתוכנית העמדה מתחם ה