סביוני גליל ים, הרצליה - ​​בניין 47

תוכנית בניין מלאה 1:100 >

תוכנית העמדה סכמטית >

הערות ומקרא >

העמדה מתחם ד' >

קומת חניון 2- >

קומת חניון 1- >

קומת מחסנים >

קומת גג >

לחצו על הקומה או דגם ​הדירה להצגת התוכנית המלאה:


​דיר​ה​קומה (​תוכנית 1:100)​מספר חדרים​דגם הדירה
1

קומה 0
44A-G
244C-G
34*4C-G
45*5A-G
5

קומה 1
44C
655A
744A
844C
9


קומה 2
44C
1055A
1133A
1244A
1344C
14


קומה 3
44C
1555A
1633A
1744A
1844C
19


קומה 4
44C
2055A
2133A
2244A
2344C​
24


קומה 5
44C
2555A
2633A
2744A
2844C
29


קומה 6
44C
3055A
3133A
3244A
3344C
34


קומה 7
44C
3555A
3633A
3744A
3844C
39

קומה 8
44C
404*4MB2
414*4MB1
4244C
43
קומה 9
5*5PB1
445*5PB2

​​​*דירות שוק חופשי, ט.ל.ח