סביוני גליל ים, הרצליה - ​​בניין 53

תוכנית בניין מלאה 1:100 >

תוכנית העמדה סכמטית >

הערות ומקרא >

העמדה מתחם ה >

קומת חני​ון 2- >

קומת חניון 1- >

קומת מחסני​ם >

קומת גג >​

לחצו על הקומה או דגם ​הדירה להצגת התוכנית המלאה:


דירה​קומה (תוכנית 1:100)​​מספר חדרים​דגם הדירה
1

קומה 0
5*5A-G
24*4C-G
344C-G
444A-G​​
5

קומה 1
44C
644A
755A
844C
9


קומה 2
44C
1044A
1133A
1255A
1344C
14


קומה 3
44C
1544A
1633A
1755A
1844C
19


קומה 4
44C
2044A
2133A
2255A
2344C
24


קומה 5
44C
2544A
2633A
2755A
2844C
29


קומה 6
44C
3044A
3133A
3255A
3344C
34


קומה 7
44C
3544A
3633A​​
3755A
3844C
39

קומה 8
44C
404*4MB1
414*4MB2
4244C
43
קומה 9
5*5PB2
445*5PB1


​*דירות שוק חופשי, ט.ל.ח​​