​​יפויי כוח​

הנחיות לחתימת מסמכי מחיר למשתכן באמצעות ייפוי כוח >

תצהירים

תצהיר היעדר יחסים מיוחדים >

תצהיר חסר קרקע ביעוד מגורים >

כתב התחייבות לעמ​ידה בתנאי מכרז >

יפויי כוח לבחירת דירה​

ייפוי כוח בלתי חוזר ​לבחירת ​דיר​ה על ידי בן זוג >​

ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר לבחירת דירה על ידי צד שלישי >

יפויי כוח לחתימת חוזה

ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר לרכישת דירה - מתחמי הסביונים ראשלצ מתחם ב' (מתחם הרים) >

ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר לרכישת דירה - מתחמי הסביונים ראשלצ מתחם ג' (מתחם צהוב) >

ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר לרכישת דירה - מתחמי הסביונים ראשלצ מתחם ד' (מתחם אביבי) >

ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר לרכישת דירה - מתחמי הסביונים ראשלצ מתחם יד' (מתחם ערבה) >

יפויי כוח לב"כ יזם (יש לחתום על שני עותקי מקור)

ייפוי כוח בלתי חוזר לבכ יזם - מתחמי הסביונים ראשלצ מתחם ב' (מתחם הרים) >

ייפוי כוח בלתי חוזר לבכ יזם - מתחמי הסביונים ראשלצ מתחם ג' (מתחם צהוב) >

ייפוי כוח בלתי חוזר לבכ יזם - מתחמי הסביונים ראשלצ מתחם ד' (מתחם אביבי) >

ייפוי כוח בלתי חוזר לבכ יזם - מתחמי הסביונים ראשלצ מתחם יד' (מ​תחם ערבה) >

בקשה לרישום הערת אזהרה​

בקשה לרישום הערת אזהרה - מתחם הרים (ב') >

בקשה לרישום הערת אזהרה - מתחם צהוב (ג') >

בקשה לרישום הערת אזהרה - מתחם אביבי (ד') >

בקשה לרישום הערת אזהרה - מתחם ערבה (יד') >