תוכניות דירה​


לפני​כם פירוט של הבניינים בפרויקט סביוני שהם. לחצו על הבניין המבוקש להצגה של מבחר הדירות בכל בניין:

בניין 1

בניין 2

בניין 3

בניין 4

בניין 5

בניין 6

בניין 7

בניין 8

בניין 9​​