​מפרט​ מכר​​​​​​​​​​​​


מפרט מכר כללי לדוגמה >

טופס זיכויים >

בניינים 41-42

דגם 3BG >

דגם 3C >

דגם 5A >

דגם 5B >

בניין 51

דגם 3A >

דגם 5A >

בניינים 61-62

דגם 3BG >

דגם 3C >

דגם 5A >

דגם 5B >

בניין 71

דגם 3A >

דגם 5A >

​בניינים 81-82

דגם 3A >

דגם 3AG >

דגם 5A >

בניינים 91-92

דגם 3A >

דגם 3AG >

דגם 5A >

בניינים 291-292

דגם 3A >

דגם 3AG >​

דגם 5A >

בניין 301

דגם 3A >

דגם 4A >

דגם 5A >

*המפרטים לעיל הינם חלקיים (לפי טיפוסי דירה) ומוצגים לשם הדוגמה בלבד. מובהר כי ​רק מפרט מכר חתום על ידי החברה יחייב את החברה. ​