מתחמי הסביונים ראשון לציון
מחיר למשתכן - בניין 61​
לחצו על הקומה או על תוכנית הדירה להצגת ​התוכנית המלאה:

​מספר דירה ​​קומה (תוכנית 1:100)​תוכנית קומה לאחר היתר
​מספר חדרים ​תוכנית הדירה​תוכנית דירה לאחר היתר
​1
קומת קרקע​​​

קומת קרקע
​5​5CG*
​2​5​5BG*
​3​33BG3BG
​4

קומה 1​​​ ​ ​ ​


קומה 1
​55A​5A
​5​55A​5A
​6​55B​5B
​7​3 ​3C​3C
​8

קומה 2​​​ ​ ​ ​


קומה 2
​55A​5A
​9​55A5A
​10​5 ​5B​5B
​11​33C3C
​12

קומה 3​​​​ ​ ​ ​


קומה 3
​55A​5A
​13​55A5A
​14​55B​5B
​15​3 ​3C3C
​16

קומה 4​​​ ​ ​ ​


קומה 4
​55A​5A
​17​55A​5A
​18​55B​5B
​19​33C3C
​20

קומה 5​​​ ​ ​ ​


קומה 5
​55A5A
​21​55​A​5A
​22​55B​5B
​23​3 ​3C3C
​24

קומה 6​​​ ​ ​ ​


קומה 6
​5 ​5A5A
​25​55A​5A
​26​5 ​5B​5B
​27​33C3C
​28

קומה 7​​​ ​ ​ ​


קומה 7
​5​5AM*
​29​5​5AM*
​30​5​5BM*
​31​33CM​3CM
​32

קומה 8​​​​ ​ ​ ​


קומה 8
​5​5AM*
​33​5​5AM*
​34​5​5BM*
​35​33CM​3CM
​36
קומה 9​​ ​ ​

קומה 9
​5​PH2*
​37​5​PH1*
​38​3​3CM*

*דירות שוק חופשי, ט.ל.ח