מתחמי הסביונים ראשון לציון

מחיר למשתכן - בניין 41​​לפני היתר
​לאחר היתר
תוכנית העמדה סכמטית 1 >
תוכנית העמדה סכמטית 1 >
תוכנית העמדה סכמטית 2 >תוכנית העמדה סכמטית 2 >
הערות ומקרא >
הערות ומקרא >
תוכנית בינוי ופיתוח >תוכנית בינוי ופיתוח >
קומת קרקע >
קומת קרקע >
קומת חניון 1- >
​קומת חניון 1- >
קומת חניון 2- >​​
קומת חניון 2- >
קומת גג >
קומת גג >


לחצו על הקומה או על תוכנית הדירה להצגת התוכנית המלאה:


​מספר דירה ​קומה (תוכנית 1:100) תוכנית ​קומה לאחר היתר
​מספר חדרים ​תוכנית הדירה​ ​תוכנית דירה לאחר היתר
​1
קומת קרקע​​​​​ ​ ​

קומת קרקע
​5​5CG*
​2​5​5BG*
​3​33BG ​3BG
​4
​​​​​ קומה 1
​55A5A
​5​5 ​5A ​5A
​6​55B5B
​7​33C3C
​8
​​​​​ קומה 2
​55A5A
​95​5A ​5A
​10​55B5B
​11​33C3C
​12
​​​​קומה 3
​55A5A
​13​55A ​5A
​14​55B5B
​15​33C3C
​16
​​​קומה 4
​55A5A
​17​55A5A
​18​55B5B
​19​33C3C
​20
​​​קומה 5
​55A ​5A
​21​55A5A
​22​55B ​5B
​23​33C ​3C
​24
​​​קומה 6
​55A5A
​25​55A5A
​26​55B ​5B
​27​33C3C
​28
​​​​קומה 7
​5​5AM*
​29​5​5AM*
​30​5​5BM*
​31​33CM3CM
​32
​​​​קומה 8
​5​5AM*
​33​5​5AM*
​34​5​5BM*
​35​33CM ​3CM
​36
​​​קומה 9
​5​PH2*
​37​5​PH1*
​38​3​3CM*

*דירות שוק חופשי, ט.ל.ח