​לפני שחותמים: כל מה שצריך לדעת על החוזה

בחרתם דירה חדשה? רגע לפני שאתם שוקעים בחלומות על עיצוב הפנים, חשוב להקדיש תשומת לב לאחד השלבים החשובים ביותר בעסקה - חתימה על החוזה. כאן תוכלו למצוא את כל המידע על מרכיבי החוזה, הבטוחות לעסקה ואחריות היזם ​.
 ​ 
חוזה המכר של דירה חדשה מפרט את כל התנאים לעסקה, כולל מפרטים, תשלומים, בטוחות, תאריך מסירה ואחריות היזם. חוזה המכר מחייב גם את היזם וגם אתכם, לכן מומלץ לדאוג לעורך דין מטעמכם שילווה את המשא ומתן והחתימה על החוזה. זכרו: עורכי הדין של היזם אינם מייצגים אתכם.

מה כולל חוזה המכר?

על פי חוק המכר (דירות), חוזה לקניית דירה חדשה חייב לכלול את המסמכים הבאים:

  • חוזה מכר: הסכם למכירת הדירה בין היזם לבניכםתכנית מכר: תרשים הדירה, קומות המרתף, קומות הקרקע, קומות טיפוסיות וגג הבניין
  • מפרט מכר: מפרט מילולי מפורט, שכולל את תיאור הבניין, תיאור הדירה ותיאור השטחים המשותפים לפי הנוסח שנקבע בצו המכר (דירות). ליזם אין זכות למחוק חלקים מהנוסח, שכן מטרתו היא ליידע את הקונה בכל תכולת הדירה, וכן בכל מה שאין בה.
  • נספח יידוע: על פי החוק, היזם מחויב לצרף לחוזה מסמך שמפרט את זכויות הרוכש על פי חוק המכר (דירות) ואת היעדר הליווי הפיננסי (אם קיים).
  • נספחים מיוחדים: כל מסמך שמדגיש נושאים ייחודיים לפרויקט, כגון: היתר הבנייה, שינויים תכנוניים וכדומה

בטוחות לעסקה

על פי חוק המכר (דירות) – הבטחת השקעות של רוכשי דירות, הקבלן אינו יכול לדרוש יותר מ-7% ממחיר הדירה לפני שהבטיח את כספי הלקוח.

החוק מגדיר שלוש אפשרויות עיקריות לבטוחות:

  • ערבות בנקאית: מוגדרת בהתאם לסך התשלומים בגין הדירה. יש להקפיד לשלם את התמורה רק לחשבון בבנק שממן את הפרויקט באשראי שאותו העניק ליזם. בפרויקט עם ליווי פיננסי, התשלום מתבצע באמצעות שובר שנותן הבנק המלווה.
  • פוליסת ביטוח: בפוליסה זו היזם מבטח את כספי הרוכש באופן הדומה לערבות מכר בנקאית.
  • רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין לטובת הקונה: יש לשם לב שרישום הערת האזהרה קודם לכל הערה, עיקול, שיעבוד או זכויות של צד ג'.

קבלת הדירה מהקבלן

במעמד חתימת החוזה, שימו לב שהוגדר מועד למסירת מפתח הדירה לקונה. על פי החוק, היזם יכול לדחות את מועד מסירת הדירה עד ל-60 יום, ללא צורך בסיבה או במתן פיצוי. ביום ה-61, הקונה זכאי לקבל פיצויים מיום האיחור הראשון.

כמו כן, החוק מסדיר את נושא הטיפול בליקויים בשתי תקופות זמן:

  • תקופת הבדק: במהלך תקופה זו הקבלן אחראי לתיקון ליקויים שונים בדירה, כל עוד לא נגרמו על ידי הקונה. תקופת הבדק אורכת פרקי זמן משתנים בהתאם לסוג הליקוי, לפי המפורט בחוק המכר, שנמשכים בין שנה לשבע שנים. לדוגמה: עד שנתיים אחריות לליקוי בצנרת, עד שלוש שנות אחריות לשקיעת מרצפות וכדומה.
  • תקופת האחריות: עם סיום תקופת הבדק מתחילה תקופת האחריות, שנמשכת שלוש שנים. במהלך תקופה זו באחריות הדיירים להוכיח כי הליקוי נגרם על ידי הקבלן.

*אין האמור באתר מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעו"ד מטעמכם.