כיצד נבדיל בין המשכנתאות השונות?

קיימים מספר סוגי משכנתאות עם מדדי הצמדה שונים, בהם:

 • כוללת החזרים חודשיים קבועים מראש, לפי לוח סילוקין (לוח שפיצר), כשהיחס בין הריבית והקרן משתנה בהתאם למדד המחירים לצרכן.
 • כוללת מספר תחנות שמוגדרות מראש שבהן הריבית משתנה לפי מדד אובייקטיבי שמפרסם בנק ישראל בצירוף תוספת שהוגדרה בחוזה מול הבנק. ההחזרים החודשיים משתנים בהתאם לריבית.
 • משכנתה צמודה למדד בריבית קבועה: כוללת החזרים חודשיים קבועים מראש, לפי לוח סילוקין (לוח שפיצר), כשהיחס בין הריבית והקרן משתנה בהתאם למדד המחירים לצרכן.
 • משכנתה צמודה למדד בריבית משתנה: כוללת מספר תחנות שמוגדרות מראש שבהן הריבית משתנה לפי מדד אובייקטיבי שמפרסם בנק ישראל בצירוף תוספת שהוגדרה בחוזה מול הבנק.
 •  ההחזרים החודשיים משתנים בהתאם לריבית.
 • משכנתת פריים: משכנתה בריבית משתנה הצמודה לריבית הפריים שאותה מפרסם בנק ישראל, בצירוף תוספת שנקבעה בהסכם עם הבנק. ההחזר החודשי משתנה מדי חודש, בהתאם לריבית שפורסמה.
 • משכנתה צמודה לדולר: ההלוואה משולמת ונפרעת בשקלים, אך הקרן והריבית צמודים לריבית הליבור, שהינה ריבית בין בנקאית למסחר במט"ח שנקבעת בלונדון. ההחזר החודשי משתנה מדי חודש בחודשו. לרוב מסלול זה מאופיין בגמישות רבה, אפשרויות לפירעון מוקדם ללא עמלה או למעבר למסלול אחר.

לפני לקיחת משכנתה, מומלץ לבצע סקר שוק בין הבנקים, שכן אינכם חייבים לקחת משכנתה דווקא מהבנק שבו מתנהל חשבונכם. כל בנק מציע תנאים שונים, ורצוי להשוות את גובה העמלות, תנאי הריבית והתנאים לפירעון מוקדם. כמו כן, כדאי להכיר את תנאי השוק הכללים, את גובה הריביות הנהוגות וכדומה.

המפתח: למצוא את המשכנתה שמתאימה לכם

 • דאגו להחזר חודשי נוח: ההחזר האופטימלי תלוי בהכנסתכם, בהתחייבויות קודמות, במספר הנפשות במשפחה ועוד, אך לרוב מקובל להגדיר שההחזר החודשי לא יעלה על 25%-30% מההכנסה החודשית נטו של המשפחה.
 • עקבו אחרי תנאי השוק: אם הריבית כעת נמוכה, ניתן להניח כי היא תעלה בעתיד ולכן רצוי לקחת משכנתה בריבית קבועה, ולהיפך.
 • שלבו בין מסלולים: כיום, ניתן לשלב בין מספר מסלולי משכנתה בהלוואה אחת, ובכך גם ליהנות מהביטחון שבהחזר חודשי קבוע וגם מהצמדה לתנאי השוק המשתנים.
 • חשבו קדימה: אם הנכם מתכננים לבצע פירעון מוקדם באמצעות מכירת דירה קיימת, למשל, וודאו היטב מהם תנאי הבנק לפירעון מוקדם.
 • עקבו אחר המלצות המפקח על הבנקים: המפקח על הבנקים בבנק ישראל מפרסם מעת לעת ההנחיות, מגבלות והמלצות שונות. מומלץ לעקוב אחריהן.

*אין האמור באתר מהווה המלצה לנטילת משכנתה, ייעוץ כלכלי או חוות דעת מכל סוג שהוא.