בחירת בניין

בחירת מתחם

 

​*מחירי הממכר מעודכנים למדד תשומות הבנייה למגורים לחודש אוקטובר 2017 שהתפרסם ביום 15 בנובמבר 2017 ויעודכנו בהתאם למדד תשומות הבנייה למגורים הידוע ביום חתימתו של חוזה מכר הדירה בפועל, ובהתאם להוראות החוזה ונספחיו.

**מלאי דירות מחיר למשתכן המוצג באתר הינו להמחשה בלבד, ולא בהכרח משקף את מצב המלאי הזמין. מלאי הדירות הזמין יוצג על ידי נציגי החברה במועד בחירת הדירה, ורק טופס בחירת דירה חתום על ידי החברה יחייב את החברה. אין לחברה התחייבות להבטיח דירה זו או אחרת.

​- מחסן​​
​- חניות טוריות עוקבות
​- הוספת דירות מועדפות לרשימת הדפסה, לשימוש עצמי בלבד. החברה אינה מחויבת לשמור את ההעדפות המסומנות.