מפרט​ מכר​​​​​​​​​​​​


מפרט דירת 4.5 חדרים לדוגמה >​

מפרט דירת 4 חדרים לדוגמה >

מפרט דירת 3.5 חדרים לדוגמה >

מפרט דירת 3 חדרים לדוגמה >

*המפרטים לעיל הינם חלקיים (לפי טיפוסי דירה) ומוצגים לשם הדוגמה בלבד. מובהר כי ​רק מפרט מכר חתום על ידי החברה יחייב את החברה. ​