כל הדירות בפרויקט 

Life Park נמכרו.

פרויקטים
נוספים
בסביבה: