כל הדירות בפרויקט 

סביוני נתניה נמכרו.

פרויקטים
נוספים
בסביבה: