כל הדירות בפרויקט מגדלי

הסביונים ביהוד נמכרו.

פרויקטים
נוספים
בסביבה: