כל הדירות בפרויקט קריית

הסביונים ביהוד נמכרו.

   פרויקטים 
   נוספים
   בסביבה: