כל הדירות בפרויקט

סביוני TLV נמכרו.

פרויקטים
נוספים
בסביבה:
סביוני רמת אביב