כל הדירות בפרויקט סביוני

    תלמי מנשה נמכרו.
פרויקטים
נוספים
בסביבה: