כל הדירות בפרויקט גינות 

      סביון ברחובות נמכרו.
פרויקטים
נוספים
בסביבה: