כל הדירות

במגדל הסביון נמכרו.

פרויקטים
נוספים
בסביבה:
סביוני רמת אביב