כל הדירות בפרויקט

סביון Platinum נמכרו.

פרויקטים
נוספים
בסביבה:
סביוני רמת אביב