כל הדירות בפרויקט

מגדל התמר נמכרו.

פרויקטים
נוספים
בסביבה:
סביוני רמת אביב