כל הדירות בפרויקט נווה 

       סביון באור יהודה נמכרו.
פרויקטים
נוספים
בסביבה: