כל הדירות בפרויקט 

סביוני כפר סבא נמכרו.

פרויקטים
נוספים
בסביבה: