כל הדירות בפרויקט סביוני

גבעתיים נמכרו.

פרויקטים
נוספים
בסביבה: