​​זימון לאסיפה כללית

​כאן תוכלו למצוא את כל המידע אודות הזימונים לאסיפה כללית של אפריקה ישראל מגורים.


​תאריך​​

​​זימון לאסיפה

17.03.2019הודעה בדבר כינוס אסיפה שנת​ית בתאריך 29.04.2019​