​​זימון לאסיפה כללית

​כאן תוכלו למצוא את כל המידע אודות הזימונים לאסיפה כללית של אפריקה ישראל מגורים.


​תאריך​​

​​זימון לאסיפה

​25.12.2018הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית בתאריך 14.01.2019​
​​25.12.2018דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה שנתית בתאריך​ 14.01.2019