​​זימון לאסיפה כללית

​כאן תוכלו למצוא את כל המידע אודות הזימונים לאסיפה כללית של אפריקה ישראל מגורים.


​תאריך​​

​​זימון לאסיפה

23.7.2020הודעה בדבר כ​ינוס אסיפה שנת​ית בתאריך 13.8.2020​​

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור שאינו בלתי תלוי