​​זימון לאסיפה כללית

​כאן תוכלו למצוא את כל המידע אודות הזימונים לאסיפה כללית של אפריקה ישראל מגורים.


​תאריך​​

​​זימון לאסיפה

​12.10.2021הודעה בדבר​ כינוס אסיפה מיו​חדת בתאריך 16.11.2021