​​זימון לאסיפה כללית

​כאן תוכלו למצוא את כל המידע אודות הזימונים לאסיפה כללית של אפריקה ישראל מגורים.


​תאריך​​

​​זימון לאסיפה

24.1.2021הודעה בדבר כ​ינוס אסיפה מיוחדת בתאריך 2.3.20​21​​